Om Tjek!

Hvad er Tjek!

Tjek! er et enkelt og let tilgængeligt værktøj, der kan bruges, når telemedicinske løsninger skal implementeres i stor skala.

Tjek! bygger videre på værktøjet ”Sustainability – Model and Guide” fra National Health Service, og på litteraturstudier om telemedicin

Tjek! er udviklet af Center for Telemedicin i Region Midtjylland. Se mere her.

Hvem kan bruge Tjek!

Dialog er en afgørende forudsætning for at få det fulde udbytte af Tjek! Det handler kort fortalt om at samle de relevante personer og sætte fælles fokus på mulige barrierer for, at den telemedicinske løsning kan udbredes i stor skala.

Tjek! er målrettet de personer, der indgår i styre-, projekt-, eller implementeringsgrupper, samt andre, som i deres daglige arbejde er involverede i processen. Det er en fordel at inddrage både ledelse og medarbejdere og alle relevante organisationer, der har del i implementeringsprocessen for at belyse de forskellige perspektiver.

Hvornår kan du bruge Tjek!

Erfaringer viser, at det kan være vanskeligt at få succes, når implementeringen af telemedicinske løsninger bevæger sig fra pilotfasen til drift i stor skala. Netop i denne fase kan det være svært at få overblik over de mange forskellige barrierer og finde gode strategier til at overvinde dem.

Tjek! kan hjælpe jer på vej netop i den fase, hvor den telemedicinske løsning skal implementeres i stor skala.

Hvad får du ud af at bruge Tjek!

Ved at anvende Tjek! får du:

  • Overblik over faktorer, der kan hæmme implementering i stor skala
  • Identificeret vigtige egenskaber ved den telemedicinske løsning i forhold til at kunne udbrede den i stor skala
  • Kortlagt indsatsområder, der skal styrkes for at sikre en vellykket implementering
  • Mulighed for en konstruktiv og målrettet dialog på tværs af faggrupper og organisationer