Sådan gør du

Tjek! er opdelt i 3 dele

  1. Planlægning og proces
  2. Mennesker og relationer
  3. Organisation og kultur

I hver del får du præsenteret en række positive udsagn, som du skal forholde dig til. Der er 27 udsagn i alt, og du skal for hvert udsagn vurdere, i hvor høj grad du er enig eller uenig i udsagnet, samt hvor stor betydning du vurderer, udsagnet har i forhold til at kunne udbrede jeres telemedicinske løsning i stor skala.

For hvert af de 27 udsagn er der formuleret en række spørgsmål til refleksion. De er tænkt som inspiration og skal ikke besvares, men kan hjælpe dig til at tage stilling til udsagnet.

Tid

Det tager ca. 20-30 minutter at udfylde Tjek!

Gem

Hvis du er inviteret til at deltage i Tjek! eller er administrator, vil dine svar automatisk blive gemt undervejs. Bliver du afbrudt, kan du altid gå tilbage til Tjek! via din invitation og fortsætte med at besvare Tjek!

Hvis du på forsiden har valgt ”Prøv Tjek!”, kan du downloade dine svar, når du har afsluttet hver af de tre dele af Tjek! Hvis du bliver afbrudt, før du har afsluttet en del, må du begynde forfra med delen.

Administrator for en gruppe

Det er muligt at besvare Tjek! som en del af en gruppe.

Når du på forsiden har valgt ”Opret gruppe” bliver du automatisk administrator. Du kan som administrator oprette grupper ved at indtaste gruppemedlemmernes navne og e-mailadresser.

Hvert gruppemedlem får herefter sendt en e-mail med invitation til at besvare Tjek!

Send rykker til gruppemedlemmer

Når du har oprettet en gruppe, kan du løbende følge med i hvor mange, der har besvaret og afsluttet Tjek! Du har også mulighed for at sende en rykker til gruppemedlemmer, der mangler at svare.

Overblik over gruppens besvarelser

Som administrator får du et samlet overblik over alle medlemmernes besvarelser, og en figur, der viser forskelligheden i jeres vurderinger. Et fælles overblik giver et godt grundlag for at kvalificere dialogen på et gruppemøde og for at arbejde videre med de nødvendige tiltag.

Hvis enkelte gruppemedlemmer ikke har besvaret alle dele af Tjek!, kan du, som administrator, alligevel hente gruppens resultater. Har et medlem fx kun besvaret og afsluttet del 1, vil denne del indgå i det fælles overblik.

Hvis ikke jeg kan svare

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan svare?

Hvis et udsagn ikke er relevant i forbindelse med implementeringen af den telemedicinske løsning, har du mulighed for at svare ”ikke relevant”, og gå videre til næste udsagn.

Hvis du har svært ved at vurdere, om du er enig eller uenig i udsagnet, kan du svare ”ved ikke”. Selvom du svarer ”ved ikke”, skal du stadig vurdere udsagnets betydning.

Mit resultat

Når du har udfyldt Tjek! online, får du præsenteret dine svar i et samlet dokument: ”Mit resultat”, som du kan udskrive. ”Mit resultat” giver dig et visuelt overblik over dine svar.

Du kan downloade dine svar ved at klikke på ”Mit resultat”. Du kan også vælge at få dine svar sendt til din e-mail adresse, sammen med en skabelon til en handlingsplan.

Er du en del af en gruppe?

Hver enkelt deltager i gruppen udfylder Tjek! online og udskriver besvarelsen.

Sæt tid af til at mødes i gruppen for at sammenligne og diskutere jeres svar. Hvor står den telemedicinske løsning stærkest? Hvor er det største potentiale for forbedring? Hvor får I det største udbytte af de tilgængelige ressourcer på kort og lang sigt?

Lav en handlingsplan

Tjek! vil ofte synliggøre mange forbedringsområder. Det er derfor vigtigt at prioritere, hvad der skal arbejdes videre med. Brug handlingsplanen til i fællesskab at planlægge de nødvendige tiltag.

Om systemet

Browsere og udstyr

Tjek! virker i følgende browsere:

  • Internet Explorer 8 eller nyere
  • Firefox 4 eller nyere
  • Chrome 10 eller nyere
  • Safari 5 eller nyere

Det anbefales ikke at gennemføre Tjek! via Citrix. Det kan give problemer og medføre, at systemet lukker ned og starter forfra.

Bruger du iPad, kan det være en fordel, at holde iPad’en lodret. Det giver en bedre visning af Tjek!

Sikkerhed

Tjek! er beskyttet med adgangskode.

For at undgå misbrug af din e-mail adresse, skal du bekræfte din e-mail adresse, før du kan logge ind i Tjek!

Valg af e-mail adresse

Vær opmærksom på, at nogle medarbejdere har mere end en e-mail adresse. Den e-mailadresse en administrator bruger til at oprette en deltager i Tjek!, bliver automatisk knyttet sammen med deltagerens profil i Tjek!

Derfor kan nogle brugere opleve, at de har flere forskellige profiler i Tjek!, hvis de er oprettet med forskellige e-mailadresser som fx Navn.Navnesen@stab.rm.dk og Initialer@rm.dk. Hvis du får flere forskellige skærmbilleder under din administrationsoversigt med fx forskelligt antal projekter og status, kan det skyldes, at du anvender flere e-mailadresser.

Hvis du opdager, at du har flere profiler i Tjek!, kan du bede din administrator om at sende en ny invitation til den e-mail, der allerede er blevet brugt til Tjek! Det fremgår af din invitation til Tjek!, hvilken e-mailadresse, der er benyttet til at oprette din profil.

Anonymitet

Hvis der er oprettet en gruppe i Tjek!, er det kun administratoren af gruppen, som kan se gruppemedlemmernes besvarelser.

Som medlem af en gruppe, får du en e-mail med et link til Tjek!. Du kan downloade din egen besvarelse, når Tjek! er udfyldt eller få den sendt i en e-mail.

Beskyttelse af personlige oplysninger

Oplysningerne om dig som bruger bliver ikke delt eller overdraget til tredjepart . De bliver brugt til at kvalitetssikre værktøjet og optimere brugervenlighed af Tjek! De informationer, du angiver, når du bruger Tjek! bliver behandlet fortroligt , og anvendes kun til det oplyste formål. Besvarelserne af Tjek! er ikke tilgængelige for Center for Telemedicin.