• Troværdighed

  Hvad er din holdning til dette udsagn?

  Fordelene ved vores telemedicinske løsning er troværdige og grundigt dokumenterede.

  Spørgsmål til refleksion

  Har andre haft succes med den samme telemedicinske løsning et andet sted eller på et andet område?
  Er resultaterne veldokumenterede?
  Tror personalet på fordelene?