• Tilpasningsevne

    Hvad er din holdning til dette udsagn?

    Udbredelsen af vores telemedicinske løsning kan fremme og supplere andre organisatoriske forandringer. Udbredelsen bliver ikke hæmmet af, at specifikke personer eller grupper eventuelt forlader organisationen, da løsningen er bredt forankret.

    Spørgsmål til refleksion

    Er udbredelse af løsningen og fastholdelse af de nye arbejdsprocesser afhængig af specifikke personer, grupper, leverandører eller finansieringsmuligheder?
    Er det andre indsatser i gang i vores organisation, der har en naturlig sammenhæng med løsningen?