• Fremtidssikring

    Hvad er din holdning til dette udsagn?

    Vores telemedicinske løsning er fremtidssikret, og den er forenelig med eksisterende standarder på området. Der er også taget højde for eventuelle fremtidige krav om standardisering.

    Spørgsmål til refleksion

    Dækker den telemedicinske løsning fremtidige behov?
    Er der taget højde for eksisterende eller kommende nationale, regionale eller lokale standarder på området?