• Monitorering af feedback

    Hvad er din holdning til dette udsagn?

    Vi kan dokumentere, at vores telemedicinske løsning har den ønskede effekt. Effekten og resultaterne bliver formidlet til alle relevante parter i og uden for vores organisation.

    Spørgsmål til refleksion

    Er det nødvendigt at indføre specielle monitorerings-systemer, så effekter (f.eks. de opnåede forandringer) kan måles?
    Findes der et feedbacksystem til at identificere gevinster, udfordringer og uforudsete problemer?